Inspiration

Der afholdes løbende kursusforløb i personlig vækst, fordybelse og livsglæde. Endvidere om drømme, symboler og personlig vækst -  for 4 - 6 deltagere. Målgruppen er alle, der er interesserede i personlig og spirituel udvikling.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte mig.

Om Drømmegrupperne

Vore natlige drømme er symbolske billede, som afspejler vores indre liv på flere planer. Som regel kræver det en indsats at få "åbnet" en drøm og forstå hvad drømmen vil sige en i forhold til livet, men hvis man fordyber sig i sine drømme og lytter til de budskaber, der her er, kan man få en enestående vejledning i til bedre at forstå og leve det liv, man lever, både på godt og ondt. Så drømmene bliver et redskab for personlig vækst, større trivsel og bearbejdning af de vanskeligheder, man kan have. I en drømmegruppe arbejder man sammen med andre på at tolke og anvende drømmenes sprog - både i forhold til egne drømme og udviklingsproces som i forhold til de andre deltagere i gruppen. Her opstår en atmosfære, hvor deltagerne - med mig som inspirator, "tovholder" og vejleder - inspirerer og støtter hinanden på et dybt plan. Hver person har en eller flere nye drømme med hver gang, og vi bruger en god halv time på hver af de drømme, der tages op, så hver enkelt person får god plads. Vi vil se på den enkelte drøm som en kommentar til drømmerens liv og søge at forstå drømmens budskaber, set i forhold til drømmerens aktuelle (indre og evt. ydre) livssituation. Dette gøres i en accepterende, respektfuld og støttende atmosfære under hyggelige rammer.

Generelle træk ved drømme og symboler vil blive belyst, så man også får en mere almen og teoretisk viden om drømme og symboler, men det primære er det personlige arbejde med hver enkelt drøm, og formålet er at bevidstgøre omkring både ressourcer og vanskeligheder, så man udvikler sig som person i livet med sig selv, i arbejde og interesser og i omgangen med andre.
Dette foregår ved fælles samtale i gruppen, men der kan også indgå tegneøvelser, spirituelle meditation/øvelser, kropsbevidsthedsøvelser mm i gruppesamværet.