Velkommen > Sådan arbejder jeg > Udtalelser om terapien

Udtalelser om terapien

"Jeg er akademiker, og jeg oplevede for første gang i mit liv at blive afskediget. Afskedigelsen - som skyldtes nedskæringer - satte mange ukendte tanker og følelser i gang, og det var umiddelbart en chokerende oplevelse. Jeg var meget vred over situationen - og for at få hjælp til at håndtere denne over tid fastlåste og uhensigtsmæssige følelse, fik jeg via min forsikring kontakt til Annette. Min overvældende vrede blev i et par sessioner bearbejdet vha en terapeutisk teknik EMDR, der transformerede den og gav mig fornyet mod og overskud. Jeg har aldrig før talt med en psykolog, men de 3 samtaler med Annette var af så positiv en karakter - og så direkte anvendelige, at jeg meget hurtigt kom "back on track" igen med en positiv vinkel. "  (kvinde, 38 år )


"Jeg startede med at gå hos Annette i forbindelse med en belastende episode på min daværende arbejdsplads, som udløste stærk angst. Jeg er 47 år, arbejder som pædagog og har siden jeg var helt ung lidt af angst, tvangstanker og depression.
I terapien hos Annette har jeg oplevet en stor professionel indsigt og menneskelig varme, som for mig har betydet, at jeg formår at tackle min angst og leve med den, når den kommer. Den kan stadig komme, men hvor det før var angsten, der styrede mig, så oplever jeg i højere grad, at det nu er mig, der styrer angsten. Hos Annette har jeg fået indsigt i, hvad det er for et mønster, der styrer min angst og hvad jeg kan gøre i en aktuel angstperiode/situation.
Annette anvender både traditionel terapi, men bruger også mere alternative former for terapi, som f.eks 
symbolkort, mindfulness og tegneterapi. Denne kobling af forskellige terapiformer har givet mig nogle gode redskaber til at leve med min angst." (kvinde, 47 år )


Jeg er en kvinde på 52 år som har gået til samtaler hos Annette gennem ca 3 år. Annette fik mig til at indse, at jeg led af angst og støttede mig, efter mange svære forsøg på at komme på arbejdsmarkedet igen, i at søge pension. Som led i processen blev jeg sendt i arbejdsprøvning og fik i den forbindelse en depression. Annette har under hele forløbet ydet en uvurderlig hjælp. Hun kontaktede både psykiateren og kommunen og var med sin henvendelse omkring arbejdsprøvningen medvirkende årsag til, at jeg ikke blev presset yderligere ned i depressionen. Jeg endte med at få tildelt førtidspension, og har i dag fået det langt bedre.

Jeg har fra starten følt mig meget tryg i Annettes hænder og har i den grad følt mig set af hende. Hun så mine kvaliteter, hvilket har haft stor værdi for mit selvværd. Jeg er blevet mødt med respekt og værdighed og har kunnet søge råd uden at skulle bekymre mig om, hvorvidt jeg ville møde fordømmelse eller manglende forståelse. Da jeg havde det allerværst udholdt hun mine tankerækker og forholdt sig konstruktivt til dem, og hun var dybt vedholdende i sit engagement. Hun har også gennem tiden givet mange konkrete forslag bla til aktiviteter jeg kunne afprøve, og som jeg stadig har stor glæde af. Jeg er altid gået beriget fra møder med Annette og er dybt taknemmelig på alle planer." (kvinde, 52 år) 

 

 

 
Psykolog Annette Trap Friis