Velkommen > Sådan arbejder jeg

Sådan arbejder jeg

  Jeg er en helhedsorienteret psykolog, der arbejder på grundlag af både traditionel og alternativ forståelse af psykologi og menneskelige kriser og udvikling. Jeg inddrager teknikker og forståelse fra forskellige traditioner og kulturer og mener, at det skal være personens behov og indstilling, der styrer de terapeutiske tiltag – og det skal ikke være metoden, der dikterer terapiens forløb. Gennem årene har jeg videreuddannet mig og udviklet alsidige metoder og arbejdsredskaber, som jeg kan inddrage, når det er psykologisk hensigtsmæssig i forhold til den enkeltes problemstilling. Jeg henvender mig i vid udstrækning til mennesker, der er åbne for andre måder at arbejde på end de helt traditionelle .

Af metoder, jeg gør brug af, kan nævnes:

  • Kognitiv terapi og kognitivt inspireret terapi
  • Hypnoterapi
  • Psykologisk debriefing
  • Tegneterapi
  • Kropsterapeutiske metoder
  • Drømmeanalyse
  • Visualisering og mindfulness
  • EMDR 
  • Terapi over internettet via Skype og mail
  • Alternative metoder som fx energiøvelser, astrologisk symbolik, associations- og symbolkort, meditative teknikker, healing og Bachs Blomstermedicin.


 

 
Psykolog Annette Trap Friis